Your Wealth
Is Our Success.

ความมั่งคั่งของคุณ
คือ ความสำเร็จของเรา

ได้รับใบอนุญาต
จากกระทรวงการคลัง

บริการตราสารหนี้
และจัดการกองทุนรวม

ความปลอดภัย
ของข้อมูลสูง

บริการระดับ
ULTIMATE

เปิดจองหุ้นกู้

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)


หุ้นกู้มีประกันของพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
ชุดที่ 1 : เสนอขาย หุ้นกู้ระยะยาว ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ ” BB ” โดย TRIS RATING

คาดจองซื้อ
ชุดที่ 1 : วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หุ้นกู้มีประกันของพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
ชุดที่ 1 : เสนอขาย หุ้นกู้ระยะยาว ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

คาดจองซื้อ
ชุดที่ 1 : วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Streaming Fund+ คืออะไร ?

Streaming Fund+ คือ แอปพลิเคชันซื้อขายกองทุนรวม และสร้างแผนการลงทุนได้ในแอปเดียว

ใช้งานง่าย กำหนดเป้าหมาย ส่งคำสั่งซื้อขาย ตรวจสอบสถานะคำสั่ง ดูข้อมูลกองทุนรวม

เพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งเริ่มต้นแผนการลงทุนที่ออกแบบโดยมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย

 

สามารถใช้งาน Streaming Fund+ ได้ผ่าน iPhone, iPad และ Android โดย download แอปพลิเคชัน Streaming Fund+
ที่ App Store (สำหรับ iOS) และ Play Store (สำหรับ Android) ซึ่งมีรายละเอียดของอุปกรณ์ที่รองรับดังนี้
– iPhone หรือ iPad ที่มี iOS version ตั้งแต่เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป
– มือถือ หรือ Tablet Android ที่มี Android version ตั้งแต่เวอร์ชั่น 5 ขึ้นไป
     


Our Partners

ร่วมลงทุนกับเรา