ตำแหน่งที่เปิด รับสมัคร

• ผู้แนะนำการลงทุน

จำนวน : หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามประกาศ
เวลาทำงาน : 08:30 น. – 17:30 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้กับลูกค้า และผู้ที่สนใจในการลงทุน
– ให้คำแนะนำการเปิดบัญชีกองทุน /ตราสารหนี้ ให้กับผู้ที่สนใจในการลงทุน
– แจ้งข้อมูล ข่าวสาร การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ และผลการดำเนินการให้ลูกค้า
– ประเมิน ความรู้เข้าใจ ความเหมาะสม และ การยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน รวมถึงการทำความรู้จักตัวตนลูกค้า (KYC)

คุณสมบัติ
อายุ ( ปี ) : 21 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ ( ปี ) : มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
*** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน

สวัสดิการ
• สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
• ประกันชีวิต
• ประกันสุขภาพ
• ประกันสังคม
• ค่าตอบแทนพิเศษ
• เงินโบนัสตามผลงาน
• ตามข้อตกลงของบริษัท

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-4306543 ต่อ 9701
อีเมล : hr@siamwealth.co.th
(อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
หรือทางแบบฟอร์ม ติดต่อเรา

 

บริษัท หลักทรัพย์สยามเวลธ์ จำกัด
10/39 อาคารเดอะเทรนดี้ พลาซ่า ชั้น1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-430-6543

• ผู้แนะนำการลงทุนอิสระ

จำนวน : หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้กับลูกค้า และผู้ที่สนใจในการลงทุน
– แจ้งข้อมูล ข่าวสาร การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ และผลการดำเนินการให้ลูกค้า
– ประเมิน ความรู้เข้าใจ ความเหมาะสม และ การยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน รวมถึงการทำความรู้จักตัวตนลูกค้า (KYC)

คุณสมบัติ
อายุ ( ปี ) : 21 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ ( ปี ) :
*** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
*** มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
*** มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-4306543 ต่อ 9701
อีเมล : hr@siamwealth.co.th
(อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
หรือทางแบบฟอร์ม ติดต่อเรา

 

บริษัท หลักทรัพย์สยามเวลธ์ จำกัด
10/39 อาคารเดอะเทรนดี้ พลาซ่า ชั้น1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-430-6543

• ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำนวน : 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามประกาศ
เวลาทำงาน : 08:30 น. – 17:30 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ประสานงาน ติดตามการใช้เงินของผู้ออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน
2. รวบรวมข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้
3. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันของหุ้นกู้
4. ประสานงาน ติดตามผู้ออกหุ้นกู้ให้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสายงาน
5. ประสานงาน จัดการการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
6. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
อายุ ( ปี ) : 21 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะความเสี่ยงของตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านการอ่าน เขียน และพูด
– มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับตลาดทุน หรือกฎหมายการเงิน หรือเคยปฏิบัติงานใน บริษัทหลักทรัพย์, บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน, ธนาคารพาณิชย์, บริษัทมหาชน, ตลาดหลักทรัพย์ฯ

สวัสดิการ
• สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
• มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
• ประกันชีวิต
• ประกันสุขภาพ
• เงินโบนัสตามผลงาน
• ประกันสังคม
• ตามข้อตกลงของบริษัท

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-4306543 ต่อ 9701
อีเมล : hr@siamwealth.co.th
(อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
หรือทางแบบฟอร์ม ติดต่อเรา

 

บริษัท หลักทรัพย์สยามเวลธ์ จำกัด
10/39 อาคารเดอะเทรนดี้ พลาซ่า ชั้น1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-430-6543

• ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

จำนวน : 2 อัตรา

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามประกาศ
เวลาทำงาน : 08:30 น. – 17:30 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ดูแล จัดทำ และควบคุมกฎเกณฑ์ ระเบียบทางการต่าง ๆ ของ สำนักงาน ก.ล.ต. / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
– จัดเตรียมเอกสาร เตรียมดำเนินการ และจัดทำการตรวจสอบภายใน เมื่อถึงกำหนดการตามแผนงานขององค์กร
– จดบันทึก และจัดทำรายงานผลในส่วนงานการกำกับการปฏิบัติงานขององค์กร เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์
– จัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนปรับปรุง/แก้ไขระเบียบของบริษัทที่มีการบังคับใช้ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายของบริษัท
– จัดทำแผนงานตรวจสอบและกำกับดูแลประจำปี ตลอดจนประเมินความพอเพียงและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
– จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน / เจ้าหน้าที่รับอนุญาต และพนักงานของบริษัทเพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
– ให้ความเห็น/คำแนะนำเกี่ยวกับเกณฑ์การปฏิบัติต่าง ๆที่หน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด
– ติดต่อ / ประสานงานกับหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลในการประกอบธุรกิจของบริษัท
– รวบรวม และศึกษาข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในด้านการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และกฎระเบียบต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดให้มีระเบียบกฎเกณฑ์ และนโยบายที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานสอดคล้อง แนวปฏิบัติที่ดี
– ปฏิบัติงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– ปริญญาตรี ด้านกฎหมายและหรืออื่น ๆที่เกี่ยวข้องในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และ/หรือการบริหารธุรกิจ เป็นต้น
– ประสบการด้านงานกำกับดูแลและตรวจสอบในธุรกิจหลักทรัพย์ / ธุรกิจตลาดเงิน ตลาดทุน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
– ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
– มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง
– มีทักษะในการเขียนรายงานต่าง ๆ
– เป็นคนช่างสังเกต และทันรอบรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

สวัสดิการ
• สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
• ประกันชีวิต
• ประกันสุขภาพ
• ประกันสังคม
• ค่าตอบแทนพิเศษ
• เงินโบนัสตามผลงาน
• ตามข้อตกลงของบริษัท

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-4306543 ต่อ 9701
อีเมล : hr@siamwealth.co.th
(อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
หรือทางแบบฟอร์ม ติดต่อเรา

 

บริษัท หลักทรัพย์สยามเวลธ์ จำกัด
10/39 อาคารเดอะเทรนดี้ พลาซ่า ชั้น1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-430-6543

• เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ตราสารหนี้/หน่วยลงทุน

จำนวน : 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามประกาศ
เวลาทำงาน : 08:30 น. – 17:30 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับเอกสารการเปิดบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และดำเนินการเปิดบัญชีลูกค้า
2. รับคำสั่งซื้อ-ขาย จากฝ่ายสนับสนุนการขาย พร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
3. ประสานงานกับฝ่ายบัญชีนำเงินค่าซื้อ หน่วยลงทุน และการจองซื้อหุ้นกู้ ของลูกค้าเข้าบัญชีและส่งหลักฐานสลิปการโอนเงินให้กับฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. บันทึกรายการซื้อขายหน่วยลงทุนประจำวันและเข้าระบบงาน
5. ออกใบรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
6. กระทบยอดหน่วยลงทุน ของวันที่มีการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนประจำวันและการกระทบยอดหน่วยลงทุนคงเหลือประจำเดือน
7. ออกรายงานการซื้อขายหน่วยลงทุนประจำวันนำส่งให้ฝ่ายสนับสนุนการขาย ฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. ยืนยันรายการซื้อขายหน่วยลงทุนกับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
9. ยืนยันรายการซื้อขายหน่วยลงทุนกับลูกค้า
10. นำส่งใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทนสนับสนุนจากฝ่ายบัญชีและการเงินส่งให้ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
11. นำส่งใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทนสนับสนุนจากฝ่ายบัญชีและการเงิน ให้กับบลจ. เพื่อรับเช็คค่าธรรมเนียมและนำส่งเช็คค่าธรรมเนียมให้กับฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อนำเข้าบัญชีบริษัท
12. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้ โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะความเสี่ยงของตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ
– สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
– มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับตลาดทุน หรือกฎหมายการเงิน หรือเคยปฏิบัติงานใน บริษัทหลักทรัพย์, บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน, ธนาคารพาณิชย์, บริษัทมหาชน, ตลาดหลักทรัพย์ฯ *จะพิจารณาเป็นพิเศษ*

อายุ ( ปี ) : ไม่เกิน 30 ปี
ประสบการณ์ ( ปี ) :
*** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
*** ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

สวัสดิการ
• สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
• ประกันชีวิต
• ประกันสุขภาพ
• ประกันสังคม
• เงินโบนัสตามผลงาน
• ตามข้อตกลงของบริษัท

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-4306543 ต่อ 9701
อีเมล : hr@siamwealth.co.th
(อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
หรือทางแบบฟอร์ม ติดต่อเรา

 

บริษัท หลักทรัพย์สยามเวลธ์ จำกัด
10/39 อาคารเดอะเทรนดี้ พลาซ่า ชั้น1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-430-6543

• เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

จำนวน : 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามประกาศ
เวลาทำงาน : 08:30 น. – 17:30 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ดูแลเว็บไซต์ของบริษัทฯ อัพเดทข้อมูลบริษัทฯขึ้นบนเว็บไซต์ (มีความรู้ ความเข้าใจ WordPress)
– ออกแบบกราฟฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
– ดูแลคอนเทนต์ต่างๆและสื่อโซเซียลของบริษัทฯ
– คิดคอนเทนต์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางสื่อโซเชียลต่างๆ
– ถ่ายภาพ/วิดิโอ ตัดต่อวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์
– ออกแบบกราฟฟิก อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย/หญิง
ประสบการณ์ ( ปี ) : มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
*** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ
• สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
• ประกันชีวิต
• ประกันสุขภาพ
• ประกันสังคม
• เงินโบนัสตามผลงาน
• ตามข้อตกลงของบริษัท

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-4306543 ต่อ 9701
อีเมล : hr@siamwealth.co.th
(อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
หรือทางแบบฟอร์ม ติดต่อเรา

 

บริษัท หลักทรัพย์สยามเวลธ์ จำกัด
10/39 อาคารเดอะเทรนดี้ พลาซ่า ชั้น1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-430-6543