นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ จากนั้น คุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์เดิมในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว หรือถูกส่งไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รองรับคุกกี้นั้นได้ โดยคุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของท่านได้และให้บริการที่เหมาะสมกับท่านมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของคุกกี้

การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันไม่ได้จำกัดเพียงการใช้ในเว็บไซต์และเว็บเบราว์เซอร์ แต่แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งโดยทั่วไป จะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และบริการบนเว็บไซต์ก็สามารถสร้างคุกกี้ได้เช่นกัน คุกกี้มีหน้าที่ทำงานได้หลากหลาย เช่น ช่วยให้ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จดจำสิ่งที่ท่านชื่นชอบ และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์ โดยคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด แบ่งตามประเภท ดังนี้

คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Necessary cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัท ฯ เพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย จึงไม่สามารถปิดการใช้คุกกี้ประเภทนี้ได้

คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน (Analytic/Performance cookie)

คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัท เช่น เว็บเพจที่ท่านเข้าชม เว็บเพจที่ท่านเข้าชมบ่อยที่สุด และลิงก์ที่ท่านอาจคลิกเข้าไปชม ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ แต่จะอยู่ในลักษณะข้อมูลแบบรวมและไม่สามารถระบุตัวตนได้ บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ท่านใช้งานบริการออนไลน์และเว็บไซต์ของบริษัท ฯ และเพื่อพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของบริษัท ฯ ให้ตอบสนองตามความต้องการและการใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้น​

การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

หากลูกค้าหรือผู้ลงทุนต้องการปฏิเสธหรือลบ Cookies ของบริษัท ลูกค้าหรือผู้ลงทุนสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของลูกค้าหรือผู้ลงทุนได้ โดยศึกษาคู่มือการใช้งานของบราวเซอร์แต่ละประเภท คุณสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่า ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

นโยบายการใช้คุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด จึงขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิต่างๆ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ฯ บนเว็บไซต์ ในหัวข้อ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล