ประกาศ

*เปิดจอง* หุ้นกู้
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทจัดสรรที่ดินเพื่อขายและรับจ้างสร้างบ้าน