ประกาศ

*เปิดจอง*

หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2