ประกาศ

*เปิดจอง* หุ้นกู้
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยเพื่อขายและโรงแรม