ประกาศ

*เปิดจอง* หุ้นกู้
บริษัท ริชี่ เพลช 2002 จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยเพื่อขาย